Thi công coffee shop Bếp Ấm – Anh Danh

Thi công coffee shop Bếp Ấm – Anh Danh

Dự án:

Coffee Shop Bếp Ấm

Phong cách:

Bắc Âu

Diện tích:

120m2

Vị trí:

TPHCM

Năm:

2021

Chủ đầu tư:

Anh Danh

Thời gian:

30 ngày