Quy trình làm việc

Quy trình công việc được tương tác từ khách hàng đến các phòng ban một cách kỹ lưỡng và rỏ ràng tăng chất lượng sản phầm và giảm thiểu rủi ro tại công trường.

Quy trình thiết kế nội thất

1

Khảo sát - đo đạc

Khảo sát trần, sàn, điện, nước - Đo đạc kích thước chính xác từng vị trí.

2

Tư vấn thiết kế

Tư vấn công năng, bố trí, màu sắc, vật liệu và chi phí

3

Kiểm tra và sản xuất

Kiểm tra bản vẽ thi công cùng hiện trạng chính xác, tiến hành sản xuất.

4

Hồ sơ - thi công

Hồ sơ xin phép thi công, tiến hành thi công và giám sát chuẩn mực.

5

Bàn giao nghiệm thu

Thực hiện công tác bàn giao đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ - Bào trì bảo hành

Quy trình thi công nội thất

1

Ký hợp đồng

Tiến hành ký hợp đồng thi công nội thất

2

Nộp hồ sơ xin phép thi công

Xin cấp phép thi công tại cơ quan có thẩm quyền

3

Thi công nội thất

Tiến hành thi công nội thất theo chuẩn quốc tế

4

Nghiệm thu - Bàn giao

Bàn giao công trình đúng tiêu chuẩn và thẩm mỹ. Bảo hành - Bảo trì