Author: Lâm Mã

Kính cường lực

Kính cường lực hấp màu 8 mm (8 ly) Là kính thông thường được tạo màu từ các loại sơn chịu nhiệt, sau đó được gia nhiệt với nhiệt độ cao ở mức 700 độ C rồi làm lạnh đột ngột. Có thể gọi Kính cường...