Nhân sự

Chúng tôi có niềm tin và chung sức phát triển bền vững

Nguyễn Nam

Founder & CEO, Guru
Thầy Chân Khiêm

Chân Khiêm

Guru, Partner

Nguyễn Ngọc Vinh

Vice Director

Phòng Thiết Kế

Đào Duy Tân

Architect Project Manager

Hầu Văn Thuận

Senior Architect

Bá Quỳnh

Senior Architect

Xem Thông Tin

Mai Xuân Long

Junior Architect

Nguyễn Vũ Lâm Tuyền

Junior Architect

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Junior Architect

Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Ngọc Vinh

Architect, Sale Manager

Hà Quốc Thành

Architect, Sale Leader

Huỳnh Hữu Minh

Engineer, Sale Consultant

Bùi Nhật Anh

Sale Consultant

Trần Quang Phụng

Sale Consultant

Trần Thị Thu Thủy

Architect - Quotation

Phòng Marketing

Nguyễn Thị Hảo

Seoer

Trần Thị Minh Hiếu

Copy Writer

Kim Ngân

Customer Service, Copy Writer

Phòng Nhân Sự

Mỹ Tiên, HR

Receptionist

Thanh Thủy, HR

Receptionist

Tuyết Trinh

Accountant

Phòng Tổng Hợp

Phòng Giám Sát – Thi Công

Nhựt Anh

Engineer

Nguyễn Ngọc Phúc

Engineer

Văn Lào

Production Manager

Nguyễn Vang

Production Leader

Nguyễn Đình Hải

Production Leader

Nguyễn Văn Trung

CNC Tech

Trương Công Tùng

Worker

Trần Văn Tây

Worker

Nguyễn Văn Nhựt

Worker

Mai Văn Nghĩa

Worker

Đỗ Quang Nhật

Worker

Trần Quang

Worker

Triều Văn Khương

Worker

Nguyễn Văn Lộc

Worker
Đánh giá bài viết