Nhân sự

Nguyễn Tiến Khoa

Nguyễn Tiến Khoa
Giám đốc/Director
Kiến trúc sư/ Architect- Founder
ĐH Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Đức Long

Nguyễn Đức Long
P.Giám đốc/Deputy Director
Kiến Trúc Sư/ Arch-Founder
Thạc sĩ–KU Leuven – Vương quốc Bỉ
Trương Ngọc Tấn

Trương Ngọc Tấn
P.Giám Đốc/ Deputy Director
Phụ trách kỹ thuật – Founder
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
P.Giám Đốc/ Deputy Director
Phụ trách sản xuất
Kỹ sư/ Engineer-Founder
Trương Thái Hoài Giang

Trương Thái Hoài Giang
Kiến trúc sư/ Architect – Founder
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam
Kỹ sư CNTT-Phụ trách khách hàng
Hà Quang Nghĩa

Hà Quang Nghĩa
Kiến Trúc Sư/ Architect
Thạc sĩ – Adelaide University – Australia
Phan Vũ Hải Âu

Phan Vũ Hải Âu
Kiến Trúc Sư/ Architect
Thạc sĩ – KU Leuven – Vương quốc Bỉ
Hoàng Lê Nam

Hoàng Lê Nam
Kiến Trúc Sư/ Architect
Thạc sĩ – KU Leuven – Vương quốc Bỉ
Đoàn Bảo Thiên Kim

Đoàn Bảo Thiên Kim
Kiến Trúc Sư/ Architect
Lê Bá Thi Vân

Lê Bá Thi Vân
Kiến trúc sư/ Architect
Đoàn Thụy Quỳnh Thơ

Đoàn Thụy Quỳnh Thơ
Kiến trúc sư/ Architect
Lê Hồng Nhi

Lê Hồng Nhi
Kiến trúc sư/ Architect
Trương Phi

Trương Phi
Kỹ sư/ Engineer
Hoàng Thị Phương Trang

Hoàng Thị Phương Trang
Thư ký/ Admins