Nhân sự

Chúng tôi có niềm tin và chung sức phát triển bền vững

Nguyễn Nam

Founder & CEO, Guru

Chân Khiêm

Guru, Partner

Nguyễn Đức Long

MA Architecture

Phòng Thiết Kế

Hoài Phương

Architect Design Manager

Đào Duy Tân

Architect Project Manager

Nguyễn Sĩ Cao

Senior Architect

Hải Yến

Senior Architect

Kim Phượng

Junior Architect

Quốc Thái

Junior Architect

Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Ngọc Vinh

Architect, Sale Manager

Hà Quốc Thành

Architect, Sale Leader

Huỳnh Hữu Minh

Engineer, Sale Consultant

Diệu Hiền

Architect - Quotation

Ngọc Trinh

Sale Consultant

Nguyễn Bình

Sale Consultant

Phòng Marketing

Mã Toàn Lâm

Seo Leader

Vân Phụng

Seo, Copy Writer

Kim Ngân

Customer Service, Copy Writer

Hà Nhung

Copy Writer

Mai Hương

2D Designer

Mỹ Tiên, HR

Receptionist

Phòng Tổng Hợp

Lê Thành Vinh

Chief Engineer

Nhựt Anh

Engineer

Tuyết Trinh

Accountant

Xưởng sản xuất

Văn Lào

Production Manager

Nguyễn Vang

Production Leader

Lưu Đình Kiên

Production Leader

Nguyễn Đình Hải

Production Leader

Nguyễn Văn Trung

CNC Tech

Trần Văn Tây

Worker

Nguyễn Văn Nhựt

Worker

Mai Văn Nhia

Worker

Trương Công Tùng

Worker

Đỗ Quang Nhật

Worker