Nhân sự

Chúng tôi có niềm tin và chung sức phát triển bền vững

Nguyễn Nam

Founder & CEO, Guru

Chân Khiêm

Guru, Partner

Nguyễn Đức Long

MA Architecture

Phòng Thiết Kế

Đào Duy Tân

Architect Project Manager

Đỗ Minh Đạt

Senior Architect

Lê Bá Thi Vân

Senior Architect

Phạm Trung Kiệt

Junior Architect

Nguyễn Vũ Lâm Tuyền

Junior Architect

Mai Xuân Long

Junior Architect

Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Ngọc Vinh

Architect, Sale Manager

Hà Quốc Thành

Architect, Sale Leader

Huỳnh Hữu Minh

Engineer, Sale Consultant

Bùi Nhật Anh

Sale Consultant

Trần Thị Thu Thủy

Architect - Quotation

Phòng Marketing

Mã Toàn Lâm

Seo Leader

Nguyễn Thị Hảo

Seoer

Vân Phụng

Seo, Copy Writer

Nguyễn Hoàng Trúc Thy

Copy Writer

Trần Thị Minh Hiếu

Copy Writer

Kim Ngân

Customer Service, Copy Writer

Mỹ Tiên, HR

Receptionist

Nguyễn Thị Thanh Thủy, HR

Receptionist

Phòng Tổng Hợp

Lê Thành Vinh

Chief Engineer

Nhựt Anh

Engineer

Nguyễn Nam Hải

Engineer

Tuyết Trinh

Accountant

Xưởng sản xuất

Văn Lào

Production Manager

Nguyễn Vang

Production Leader

Lưu Đình Kiên

Production Leader

Nguyễn Đình Hải

Production Leader

Nguyễn Văn Trung

CNC Tech

Trần Văn Tây

Worker

Nguyễn Văn Nhựt

Worker

Mai Văn Nhia

Worker

Trương Công Tùng

Worker

Đỗ Quang Nhật

Worker