Nhân sự

Chúng tôi có niềm tin và chung sức phát triển bền vững

Nguyễn Nam

Founder & CEO, Guru

Chân Khiêm

Guru, Partner

Nguyễn Ngọc Vinh

Vice Director

Phòng Thiết Kế

Đào Duy Tân

Architect Project Manager

Đỗ Minh Đạt

Senior Architect

Bá Quỳnh

Senior Architect

Xem Thông Tin

Hầu Văn Thuận

Senior Architect

Nguyễn Vũ Lâm Tuyền

Junior Architect

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Junior Architect

Mai Xuân Long

Junior Architect

Phạm Trung Kiệt

Junior Architect

Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Ngọc Vinh

Architect, Sale Manager

Hà Quốc Thành

Architect, Sale Leader

Huỳnh Hữu Minh

Engineer, Sale Consultant

Bùi Nhật Anh

Sale Consultant

Trần Quang Phụng

Sale Consultant

Trần Thị Thu Thủy

Architect - Quotation

Phòng Marketing

Mã Toàn Lâm

Seo Leader

Nguyễn Thị Hảo

Seoer

Vân Phụng

Seo, Copy Writer

Trương Thị Thủy Tiên

Seoer

Trần Thị Minh Hiếu

Copy Writer

Kim Ngân

Customer Service, Copy Writer

Mỹ Tiên, HR

Receptionist

Thanh Thủy, HR

Receptionist

Phòng Tổng Hợp

Nhựt Anh

Engineer

Nguyễn Ngọc Phúc

Engineer

Tuyết Trinh

Accountant

Hầu Văn Thuận

R&D Manager

Bá Quỳnh

R&D Engineer, Senior Architect

Xưởng sản xuất

Văn Lào

Production Manager

Nguyễn Vang

Production Leader

Nguyễn Đình Hải

Production Leader

Nguyễn Văn Trung

CNC Tech

Trương Công Tùng

Worker

Trần Văn Tây

Worker

Nguyễn Văn Nhựt

Worker

Mai Văn Nghĩa

Worker

Đỗ Quang Nhật

Worker

Trần Quang

Worker

Triều Văn Khương

Worker

Nguyễn Văn Lộc

Worker
Đánh giá bài viết