Quy trình làm việc

QUÁ TRÌNH THANH TOÁN
* Quá trình nhận cọc 40% sau khi 2 bên thỏa thuận và nhất trí phương án.
* Thanh toán 40% khi vận chuyển giao hàng nội thất đến công trình.
* Thanh toán 20% còn lại ngay sau khi nghiệm thu bàn giao công trình
HÌNH THỨC THANH TOÁN
* Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt
* Thanh toán qua tài khoản ngân hàng
X