Quy trình làm việc

Quy trình công việc được tương tác từ khách hàng đến các phòng ban một cách kỹ lưỡng và rỏ ràng tăng chất lượng sản phầm và giảm thiểu rủi ro tại công trường.

1

Khảo sát - đo đạc

Khảo sát trần, sàn, điện, nước - Đo đạc kích thước chính xác từng vị trí.

2

Tư vấn thiết kế

Tư vấn công năng, bố trí, màu sắc, vật liệu và chi phí

3

Kiểm tra và sản xuất

Kiểm tra bản vẽ thi công cùng hiện trạng chính xác, tiến hành sản xuất.

4

Hồ sơ - thi công

Hồ sơ xin phép thi công, tiến hành thi công và giám sát chuẩn mực.

5

Bàn giao nghiệm thu

Thực hiện công tác bàn giao đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ - Bào trì bảo hành

QUÁ TRÌNH THANH TOÁN

* Quá trình nhận cọc 40% sau khi 2 bên thỏa thuận và nhất trí phương án.
* Thanh toán 40% khi vận chuyển giao hàng nội thất đến công trình.
* Thanh toán 20% còn lại ngay sau khi nghiệm thu bàn giao công trình

HÌNH THỨC THANH TOÁN

* Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt
* Thanh toán qua tài khoản ngân hàng