Archive

Chốt đợt trong thiết kế và thi công nội thất

Chốt đợt trong thiết kế và thi công nội thất

Đợt tủ chính là các khoảng không dùng để lưu trữ, cất giữ trong tủ. Mỗi đợt chức năng được thiết kế để lưu trữ các sản phẩm khác nhau, vì vậy cần có các chốt đợt để cố định các đợt tủ và cánh...