NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

Junior Architect

Với quá trình được đào tạo tại trường Đại học Văn Lang và kinh nghiệm đã trau dồi trong 2 năm làm việc, cùng với sự sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt, tôi hy vọng có thể phục vụ cho không gian sống của từng khách hàng theo cách tốt nhất.

07/1999

ntnhinacc.99@gmail.com

Không gian sống tốt nhất là nơi có thể diễn tả về câu chuyện của người sống trong đó.

DỰ ÁN CỦA HIỀN