Thi công sơn nước

I. Mô tả quy trình thi công sơn nước

Quy trình số 1: Kiểm tra và ghi nhận, đánh giá các vị trí từ thi công điện nước cần sơn nước kỹ lưỡng. Đo đạc và tính toán số lượng, chi phí công trình, báo giá hạn mục thi công.

Quy trình số 2: Tiến hành sơn, quét theo bảng vẽ và thực trạng công trình thực tế

Quy trình số 3: Đánh giá và rào soát các khu vực sơn quét và quét bổ sung các vị trí khu vực căn hộ sau khi căn hộ lắp đặt đầy đủ nội thất.

thi công sơn nước

III. Thông tin liên hệ:

Tư vấn đặt hàng: Hotline: 090 167 0099

Showroom: 22 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.