Thi công nhà phố – Anh Hiếu

Thi công nhà phố – Anh Hiếu

Dự án:

Nhà phố

Phong cách:

Hiện đại

Diện tích:

300 m2

Vị trí:

TPHCM

Năm:

2020

Chủ đầu tư:

Anh Hiếu

Thời gian:

45 ngày